Ochrana osobních údajů

Respektováním práv zákazníků a uživatelů internetových stránek ORBITVU a respektování zákona o ochraně osobních údajů, se zavazujeme chránit bezpečnost a důvěrnost získaných osobních údajů. Všichni zaměstnanci pracující se shromážděnými osobními údaji jsou náležitě vyškoleni v oblasti zpracování osobních údajů. Díky informacím získaných od uživatelů, budeme zlepšovat naše služby. Chceme, aby uživatelé našich služeb přesně věděli, jak budeme nakládat s jejich údaji a jak mohou chránit své soukromí.

Ochrana osobních údajů ORBITVU obsahují následující prvky:

 • typy shromaždovaných informací a jejich použití;
 • způsob zacházení s informacemi;
 • popis informační bezpečnosti;
 • Způsob, jakým společnost kontaktuje klienty;
 • změna osobních údajů;
 • použití cookies;
 • možnost změny ochrany osobních údajů;
 • detail kontaktu.

Obsah bezpečnostní politiky společnosti byla značně zjednodušena, ale v případě neznalosti těchto pojmů jako je cookie, IP adresa nebo prohlížeče, měli byste nejprve znát jejich definice. Soukromí uživatelů je důležité pro ORBITVU, a to je důvod, proč chceme obeznámit jak naše nové, tak zkušené uživatele, aby se seznámili s naší praxí v oblasti ochrany soukromí. Pokud máte nějaké dotazy, prosím, kontaktujte nás.

Shromážděné informace

S cílem systematicky zlepšovat kvalitu našich produktů, shromažďujeme řadu informací - od základních informací, jako je například e-mailová adresa zákazníka až po složitější informace k vytvoření adekvátní nabídky produktů a služeb.

Aktivně shromážděná data obsahují:

 • Všechna data uživatelé poskytují na našich webových stránkách nebo úvodní stránce dobrovolně

Pasivně shromážděná data obsahují:

 • údaje o uživatelích, kteří nevyžadují po ostatních uživatelích jejich zadání.

Údaje shromážděné během registrace odběru novinek obsahují Vaše celé jméno a e-mailovou adresu.

Údaje shromážděné během registrace na úvodní stránce obsahují Vaše celé jméno, e-mailovou adresu, sídlo společnosti a obor Vašeho podnikání.

Při každé návštěvě naší stránky automaticky uložíme Vaše data o návštěvě, například IP adresu, domenové jméno, typ prohlížeče, operační systém, a dodatečně soubory cookies, které jsou použity.

Kontaktováním prostřednictvím našich webových stránek nebo e-mailem, nám dáváte své osobní údaje.

Způsoby jak používat shromážděné informace.

Automaticky shromážďované údaje mohou být použity k analýze chování uživatelů na našich webových stránkách, shromažďování demografických informací o našich uživatelích nebo personalizace obsahu našich webových stránekh. Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky pro každého uživatele.

Údaje získané prostřednictvím všech našich webových stránek nebo propagačních materiálů jsou určeny k ochraně společnosti ORBITVU a uživatelů jejich produktů. Tyto údaje jsou také používány k informování a připomínání vhodných nabídek na základě poskytnutých informací.

 • Pokud jste se přihlásili k odběru novinek a nebo jste si je povolii někde jinde, použijeme Vaše data pro zasílání novinek.
 • Pokud jste vyplnili formulář na naší úvodní stránce a souhlasili se zpracováním dat, budeme je používat při zasílání dat a uložíme je v naší zákaznické databázi.

Bezpečnost informací

Ochrana osobních údajů Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme, neposkytujeme žádným jiným subjektům či třetím stranám, s výjimkou organizací, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení Vaší objednávky. Doba shromažďování a zpracovávání osobních údajů se shoduje s dobou trvání smlouvy o poskytování služby. Pro účely účtování, úhrad, evidence, vymáhání a postupování pohledávek za poskytnutou službu, pro účely vybavení podání účastníka, na uplatnění práv nebo splnění jiných povinností uložených obecně závaznými právními předpisy, je darian.sk oprávněn vést evidenci osobních údajů i po zániku smlouvy o poskytování služby. Ve smyslu § 13 odst. 3 zákona o ochraně osobních údajů účastník bere na vědomí, že darian.sk není oprávněn po zániku smlouvy až do uplynutí lhůt stanovených ve zvláštních předpisech zlikvidovat osobní údaje účastníka. Účastník uzavřením smlouvy uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů v uvedeném rozsahu.

 • Dohlížíme na metody sbírání, ukládání a zpracování informací, včetně fyzických bezpečnostních opatření, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k systému.
 • K osobním údajům dáváme přístup pouze zaměstnancům, dodavatelům a zástupcům ORBITVU, kteří potřebují přístup k údajům za účelem jejich zpracování pro potřeby ORBITVU. Kromě toho, na základě dohody, musí zachovat přísnou důvěrnost a v případě neplnění těchto povinností mohou trpět následky, včetně ukončení spolupráce.

Ochrana osobních údajů Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme, neposkytujeme žádným jiným subjektům či třetím stranám, s výjimkou organizací, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení Vaší objednávky. Doba shromažďování a zpracovávání osobních údajů se shoduje s dobou trvání smlouvy o poskytování služby. Pro účely účtování, úhrad, evidence, vymáhání a postupování pohledávek za poskytnutou službu, pro účely vybavení podání účastníka, na uplatnění práv nebo splnění jiných povinností uložených obecně závaznými právními předpisy, je darian.sk oprávněn vést evidenci osobních údajů i po zániku smlouvy o poskytování služby. Ve smyslu § 13 odst. 3 zákona o ochraně osobních údajů účastník bere na vědomí, že darian.sk není oprávněn po zániku smlouvy až do uplynutí lhůt stanovených ve zvláštních předpisech zlikvidovat osobní údaje účastníka. Účastník uzavřením smlouvy uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů v uvedeném rozsahu. Při porušení zákona, nebo pokud je to požadováno podle zákonů, můžeme zpřístupnit informace soudním orgánům. Osobní údaje shromážděné v průběhu korespondence mezi uživatelem a ORBITVU společností budou použity pouze v souvislosti s Vaším případem.

Jak společnost kontaktuje zákazníka

Pokud jste si zakoupili ORBITVU řešení, nebo jste provedl registraci novinek či vstupní stránky obdržíte e-mail týkající se vaší transakce a informace o aktuální nabídce.

Pokud jste se přihlásili k odběru newsletteru či jinak souhlasili s jeho přijmutím obdržíte od nás e-maily s naším newsletterem.

Pokud jste vyplnil registrační formulář na vstupní stránce, budete dostávat obchodní nabídky společnosti ORBITVU. Informace je odeslána po souhlasu pro její poskytování a pokaždé, je zde možnost odběr zrušit.

Změna osobních dat

a?

Data použitá při nákupu nemohou být později měněna nebo vymazána, protože jsou součástí účtu či faktury. Údaje shromážděné lze aktivně změnit kontaktováním zaměstnance ORBITVU, údaje shromážďované automaticky nemůžou být změněny.

Použití cookies

Webové stránky ORBITVU používají soubory cookies k identifikaci uživatelova prohlížeče během prohlížení. Cookie je soubor obsahující malé množství textu, který webový server posílá do Vašeho webové prohlížeče kam se pokoušíte získat přístup.

Hlavním účelem cookies je zefektivnit používání internetových stránek; cookies dělají interakci mezi uživateli a webovými stránkami rychlejší a jednodušší. Tyto informace umožní správné zobrazení reklamních sdělení na jiných webových stránkách. Cookies nemají přístup do Vašeho počítače, nemohou číst osobní informace a ani žádný jiný materiál z Vašeho disku. Nemohou přenášet viry a ani svévolně instalovat nic škodlivého na Váš počítač. Cookies použité na tomto webu nemohou sbírat žádné osobní identifikační údaje.

Změna zásad ochrany osobním údajů

Vyhrazujeme si právo ke změně výše uvedené ochraně osobních údajů aktualizováním nových podmínek na této stránce

Jméno a adresa společnosti

Firemní sběr dat:
Orbitvu GmbH
Wilhelmstr. 41
10963 Berlin
E-Mail: info@orbitvu.de
Telefon: +49 30 208 474 10
Telefax: +48 32 392 10 61
ORBITVU Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 48
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: info@orbitvu.com
tel: + 32 7681680
fax: + 32 3921061

Pokud máte další dotazy ohledně ochrany soukromí, prosím kontaktujte nás.